MDI s.r.o. - Průmyslová a garážová vrata
montujeme vrata od roku 1991

Průmyslová vrata - Rolovací vrata a mříže

Rolovací vrata a mříže

ROLOVACÍ PRŮMYSLOVÁ VRATA

Montáž rolovacích průmyslových vrat řeší problém nemožnosti zásuvu vratového křídla do prostoru pod stropem či dále v nadpraží vysokého objektu z důvodu překážek instalací, stavebních specifik či uživatelských potřeb. Oproti garážovému provedení je kladen důraz na vyšší dimenzování všech prvků z pohledu vyšší fekvence provozu a životnosti zařízení. Je posíleno dimenzování lamel rolovaného závěsu a provedení uložení hřídele na bočních konzolách. Uložení je více dimenzované a zpravidla řeší přizpůsobení polohy hřídele lamelového návinu pro přímý vstup do vodících lišt v závislosti na momentálnímu průměru lamelového návinu.

Pohonné jednotky, ovládací systémy a bezpečností prvky provozu odpovídají nárokům na provoz zařízení. Zpravidla je potřebné nadpraží 700-1000 mm. Lamely jsou jednostěnné nezateplené i dvouplášťové s izolační výplní. Profily jsou ze slitin hliníku i ocelové. Je potřeba počítat s menším tepelným odporem lamelového závěsu, než u vratových křídel ostatních typů vrat. Následují katalogové listy výrobků

ROLETOVÉ MŘÍŽE

Montáž roletových mříží řeší samostatně či s doplňkem elektronickými monitorovacími systémy fyzickou i psychologickou ochranu prostor před vstupem či vjezdem nepovolaných (uzavřené komerční a firemní areály, podzemní garáže), a u výstavních expozic, výkladců obchodů a pasáží, bank a muzeí před krádežemi a vandalismem. Přitom je ponechána možnost prezentace expozice obchodníků a kulturních či jiných zajímavostí, případně ventilace prostor. Účel a míra požadavku na zajištění a pojištění určují materiál (extrudované slitiny hliníku, ocel) a konstrukční zpracování výrobku mříže, případně požadovanou třídu bezpečnosti.

Systémy pohonu jsou zpravidla motorické, výjimečně ručně manipulované. Ovládací systémy a prvky bezpečnosti jsou voleny ze široké škály možností dle požadavků na provoz a zajištění.

Průmyslová vrata \ Rolovací vrata a mříže \ PDF ke stažení