MDI s.r.o. - Průmyslová a garážová vrata
montujeme vrata od roku 1991

Průmyslová vrata - Rychloběžná

Rychloběžná

Rychloběžná vrata jsou specifickou skupinou výrobků v rámci oblasti protiprůvanových clon, jejichž hlavním úkolem je rovněž oddělit klimaticky i charakterově různorodá pracoviště. Jsou to zařízení konstruována pro rychlý pohyb bez překážek. Vrata vyplňují komunikační otvory ve vnitřních prostorách i na vnějším plášti objektů.

Rychloběžná vrata mají uplatnění ve všech oborech průmyslových činností, kde je potřeba vysoké četnosti otvírání a zavírání, s požadavky na omezení povětrnostních vlivů, hluku, prašnosti, průvanu a jiných negativních vlivů na pracovní prostředí. Různé možnosti ovládání umožňují instalovat vrata do otvorů průmyslových zařízení, automatických linek, do potravinářského prostředí, do laboratoří s přetlakem vzduchu, včetně sestavy zařízení za sebou v kaskádě, kdy druhé zařízení se neotevře, dokud se prvé neuzavře. Uzávěry jsou kombinovány s pomaloběžnými izolovanými uzávěry anebo plní funkci rychloběžného izolovaného uzávěru.

Průmyslová vrata \ Rychloběžná \ PDF ke stažení