MDI s.r.o. - Průmyslová a garážová vrata
montujeme vrata od roku 1991

Průmyslová vrata - Výklopná vrata pro hromadné vjezdy

Výklopná vrata pro hromadné vjezdy

Výklopná vrata jsou příznivé řešení hlavního vjezdu do hromadných garáží s pohledu výše zatížení vrat. Vhodné řešení pro nezateplené vjezdy, řadové garáže, sklady, případně v prostorách s méně přísným tepelným režimem.

Typový výrobek anebo vrata atypová, zateplená i nezateplená, s integrovaným či vedlejším dveřním vstupem. Lze je osadit způsobem za otvor i do ostění otvoru. Lze osadit ve fázi hotových podkladních betonů bez prahového dorazového profilu křídla bez nutnosti zapracování do finálního podlahového souvrství takzvaně průběžným řešením podlah v prahové úrovni.

Průmyslová vrata \ Výklopná vrata pro hromadné vjezdy \ PDF ke stažení