MDI s.r.o. - Průmyslová a garážová vrata
montujeme vrata od roku 1991

Vjezdové systémy - Povrchové úpravy a výplně bran

Zpravidla je volena výplň křídla brány, branky i fixních výplní dalšího oplocení v pohledové frontě pozemku jednotná. Provedení výplní je natolik rozsáhlé, že nelze beze zbytku popsat a vyjmenovat.

Základními kategoriemi výplní jsou z pohledu materiálu výplní:

  • Dřevěné plaňkové, se svislou orientací profilu, s volbou pohledovén šířky profilu, mezimezery, různým svrchním přesahem i tvarem svrchního zakončení
  • Dřevěné s horizontální orientací hrubšího profilu prken či fošen v různém stupni úpravy, hustotysazení
  • Ocelové – profilové a tyčové, imitující plaňkové výplně avšak především s plněním dekorační funkce řadou detailů a ozdob kovářského provedení a jeho imitací
  • Ocelové plné – trapzové plechy, sendvičové desky stejného řešení s výplněnmi sekčních vrat, hladké plechy
  • Tahokovy a jiné perforované plechy – z hliníku i oceli, s různou tloušťkou plechu, velikostí a tvarem ok
  • Plasty – plastové profily – plné a duté, imitující plaňky i robustnější profilové výplně. Plast probarven do finálního barevného řešení i imitací dekorů dřeva. Případně fiolové polepy profilů v dekorech dřeva
  • Profily a desky z materiálů směsi dřeva a plastu
  • Řada kombinací a přechodů v nekončí variantní škále řešení

Povrchové úpravy bran:

  • U dřeva lakování či i jen mineralizace (s ponecháním volného procesu dalšího projevu dřeva), oboje s cílem zvýšení životnosti materiálu a jeho vzhledu
  • U oceli různé typy zinkování, bez další povrchové barevné úpravy či s finálním lakem. U hliníku lze vedle laku volit i eloxáž – anodovou oxidaci hliníku s finálními metalickými povrchy několika odstínů