MDI s.r.o. - Průmyslová a garážová vrata
montujeme vrata od roku 1991

Vjezdové systémy - Úvodní informace

Úvodní informace

Říká se, že oči jsou branou do duše. Vjezdová brána pak plní stejnou funkci u vašeho rodinného domu či firemního sídla. Její vzhled a řešení napoví hodně o tom, co návštěvníka čeká uvnitř.

Na trhu najdete mnoho nejrůznějších designů a proto sladit bránu s oplocením je hračka. Konstrukce křídla brány zpravidla sestává z rámové konstrukce, z důvodu stability a tuhosti doporučujeme její provedení z oceli, případně hliníku, v odpovídajícím řádném dimenzování profilace a skladby konstrukce.

Vzhledem k tomu, že se jedná o výrobky používané ve vnější prostředí, často v blízkosti komunikací ošetřovaných agresivními posypy, doporučujeme konstrukce opatřit nejen kvalitní barevnou úpravou, ale i ochranou vůči korozi. Zajistíme si tím jednotný a stálý barevný projev zařízení a prodloužíme tím i jeho životnost. V případě ocelových výrobků se zpravidla jedná o různé typy zinkování, setkáme se i s volbou výrobků z ušlechtilé oceli. U hliníkových výrobků se pro docílení odolnosti a jednoty vzhledu jedná o řízenou – anodovou oxidaci povrchů (v praxi běžně vyjádřeno pojmem eloxace, eloxáž). Povrchově upravované výrobky je pro tuto operaci potřeba řádně připravit, odmastit, opískovat, opatřit reaktivním základem. Méně se setkáváme a v běžných situacích nedoporučujeme práškové lakování, které je sice velmi kvalitní, avšak v případě mechanického poškození se místo obtížně opravuje.

U výplní křídel volíme stále populární materiály dřevo, nověji plasty a stálé místo má i ocel, ať v běžném zámečnickém zpracování či kovářském opracování. Volíme typy povrchových úprav, tloušťku a členění výplní, její orientaci vertikálně či horizontálně, případně v motivu či jiné sestavě, s mezerami či bez. Každé řešení má své výhody i nevýhody. Individuální realizace, architektonické pojetí a invence uživatele si ty své argumenty zajisté ospravedlní a my se toho svojí pomocí a doplněním informací či jiným usnadněním výběru rádi zúčastníme.

Nejprve však musíme vybrat ze tří základních typů bran, které mají rozdílné vlastnosti a výhody a hodí se do odlišných podmínek. Křídla se otevírají buď posuvem do strany, pojezdem po kolejnici anebo posuvem volně nad povrchem vjezdu se sestavou bočně od otvoru založeném sestavy vynesení. Druhou - klasickou variantou je otevírání křídel otočně na pantech. Dále viz samostatné oddíly popisů jednotlivých typů zařízení.

Všechny vjezdové brány s elektromechanickým pohonem jsou praktickým a komfortním řešením uzavření vstupu nebo vjezdu na pozemek. Stačí jen zvolit jeden ze tří základních typů bran dle způsobu jejich otevírání. S výběrem sestav pohonů a jejich doplňků pro daný výrobek, provozní situaci a individuální potřeby a přání Vám rádi poradíme